wpa5be1eb5.png
Boot
   Garant
Verzekeringen.nl
Bootverzekering
wp16c34424_0f.jpg
wpe6393b90.png
wp39ece5a6.png
wp28fbee33.png
Dekkingsvormen WATERSPORT VERZEKERING
wp46d67bb3_0f.jpg
wpe2084315.png
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Zonder het te willen, kunt u als schipper schade
toebrengen aan een ander, waardoor u voor enorme kosten komt te staan.
Eenvoudig is de opbouw van de verzekering en de dekkingsvarianten. Zo weet u
precies wat wel en wat niet gedekt is. U stelt zelf uw pakket samen. Zo gaat u
goed verzekerd het water op.
wp67846ca9.png
wp46d67bb3_0f.jpg
Wilt u thuis een geheel vrijblijvende offerte ontvangen? Dat kan. Garant
Verzekeringen stelt vakkundig en op maat gesneden een offerte voor uw op.
In slechts een paar stappen wordt volgens uw opgegeven wensen een vrijblijvende
offerte opgesteld.
wp46d67bb3_0f.jpg
Twee dekkingen
De Watersportverzekering van Boot Garant Verzekeringen kent 2 varianten:
De WA basisdekking en de WA uitgebreide dekking.

Optionele dekkingen

Naast de standaarddekkingen kunt u zelf uw verzekering uitbreiden met de volgende
dekkingen:
- Ongevallen Opvarenden Verzekering
- Verhaalsrechtsbijstandverzekering

       PREVENTIE

Inbraak en diefstal
Een boot is een makkelijk en daardoor gewild doelwit, vooral op onbewaakte plaatsen.
U kunt maatregelen nemen om inbraak en diefstal te voorkomen. Absolute beveiliging
bestaat niet maar u kunt het inbrekers wel extra moeilijk maken. Meestal hebben ze
haast en tijd is hun grootste vijand. Met solide beveiligingsmateriaal kunt u het
diefstalrisico al sterk verminderen. Garant Verzekeringen probeert diefstal te
voorkomen en vraagt u preventieve maatregelen te nemen om voor vergoeding van
diefstalschade in aanmerking te komen.

Buitenboordmotoren
Buitenboordmotoren die bevestigd zijn aan het pleziervaartuig en/of de bijboot
moeten zijn voorzien van een SCM-goedgekeurd slot. Buitenboordmotoren die niet
zijn bevestigd aan het pleziervaartuig en/of de bijboot moeten zijn opgeborgen in een
deugdelijk afgesloten ruimte. In geval van diefstal moeten braaksporen aan die ruimte
worden aangetoond.

Pleziervaartuigen op een trailer
Het komt regelmatig voor dat trailers met pleziervaartuigen op onbewaakte en niet
afgesloten terreinen worden achtergelaten. In dat geval zijn de trailer en het plezier-
vaartuig alleen verzekerd voor het risico van diefstal als de trailer is voorzien van een
SCM-goedgekeurd disselslot én een SCM- goedgekeurde wielklem.

Wanneer de trailer met daarop het pleziervaartuig tijdens een korte stop onbeheerd
wordt achtergelaten, dient de trailer met een SCM-goedgekeurd disselslot
onverbrekelijk met het trekkende voertuig te zijn verbonden. Informatie en een
overzicht van de SCM-goedgekeurde sloten kunt u vinden op de website van de SCM.